Jadwal Praktek Cabang

Audy Dental Bogor

Audy Dental Bogor

Jl. Pandu Raya No. 145, Bogor


Senin

Jam Dokter
10.00 - 14.00 Drg Rani Oktaviana Pangastuti, SpKG
10.00 - 14.00 Drg Gitta Maharani Octiviana
16.00 - 20.00 Drg Yany, SpPerio
16.00 - 20.00 Drg Fakhrana Ariani Ayub, SpPros

Kamis

Jam Dokter
10.00 - 14.00 Drg Ivana, SpKGA
10.00 - 14.00 Drg Luh Putu Trisna Budi Utami, SpKG
16.00 - 20.00 Drg Dena, SpOrt
16.00 - 20.00 Drg Anisha Puspitarini, SpKG
16.00 - 20.00 Drg Eka Sabaty Shofiyah, SpKGA