Audy Dental Bogor

Jl. Pandu Raya No. 145, Bogor

WA : +62 813-8880-8686

Telp : +62 251 8342780

Jadwal :

SeninDrg Eka Sabaty Shofiyah, SpKGA10.00-15.00Audy Dental Bogor
SeninDrg Yany, SpPerio16.00-21.00Audy Dental Bogor
SelasaDrg Eka Sabaty Shofiyah, SpKGA16.00-21.00Audy Dental Bogor
RabuDrg Ivana, SpKGA10.00-15.00Audy Dental Bogor
RabuDrg Christina Agustine, SpOrt12.00-17.00Audy Dental Bogor
RabuDrg Eka Sabaty Shofiyah, SpKGA16.00-21.00Audy Dental Bogor
KamisDrg Ivana, SpKGA10.00-15.00Audy Dental Bogor
KamisDrg Anisha Puspitarini, SpKG16.00-21.00Audy Dental Bogor
JumatDrg Ivana, SpKGA10.00-15.00Audy Dental Bogor
JumatDrg Sasi Suci Ramadhani, SpKG16.00-21.00Audy Dental Bogor
SabtuDrg Christina Agustine, SpOrt10.00-15.00Audy Dental Bogor
SabtuDrg Anisha Puspitarini, SpKG16.00-21.00Audy Dental Bogor
MingguDrg Eka Sabaty Shofiyah, SpKGA10.00-15.00Audy Dental Bogor
MingguDrg Ivana, SpKGA16.00-21.00Audy Dental Bogor