Jadwal Praktek Cabang

AUDY Dental Pondok Bambu

Jl. Pahlawan Revolusi No.16B Pondok Bambu Jakarta Timur


Kamis

Jam Dokter
10.00 - 14.00 drg. Bunga Cahya, Sp.KG
10.00 - 14.00 Drg Dita Liesdi
10.00 - 14.00 Drg Dwi Arniawaty, SpKG
16.00 - 20.00 Drg Priscilla Arlyta, SpKG
16.00 - 20.00 Drg Selvyra Rachmawati, SpKGA
16.00 - 20.00 drg. Rendi Firmono, MARS, Sp.Perio

Jumat

Jam Dokter
10.00 - 14.00 drg. Arya Arta Agusta, Sp.KGA
10.00 - 13.00 drg. Bunga Cahya, Sp.KG
10.00 - 14.00 Drg Emiria Dita, SpKG
10.00 - 14.00 drg. Nurmeisari, Sp.KG
10.00 - 14.00 Drg Diah Adisty, SpOrt
16.00 - 20.00 Drg Selvyra Rachmawati, SpKGA
16.00 - 20.00 Drg Citra Paramita, SpOrt
16.00 - 20.00 Drg Syurri Innaddinna, MBiomed

Sabtu

Jam Dokter
10.00 - 14.00 Drg Selvyra Rachmawati, SpKGA
10.00 - 14.00 Drg Novira Mutia Safitri, SpOrt
10.00 - 14.00 drg. Norma Yustisiana, Sp.Pros
10.00 - 14.00 Drg Dwi Arniawaty, SpKG
16.00 - 20.00 drg. Yanti Ekasari, Sp.KG
16.00 - 20.00 Drg Sanny Tulim, SpKG
16.00 - 20.00 Drg Eva Yuli Andari, MA