Jadwal Praktek Cabang

AUDY Dental Kuningan

Jl. Prof DR Satrio Kav.11 Lantai 12 Unit 7-9 Karet Semanggi, Jakarta Selatan (Tokopedia Tower)


Senin

Jam Dokter
10.00 - 14.00 Drg. Adita Gayatri, SpKGA
16.00 - 20.00 Drg Bonang Basuki Suroyudho, SpOrt
16.00 - 20.00 Drg. Leilani, SpPerio
16.00 - 20.00 Drg Leo Saputra, SpPros

Selasa

Jam Dokter
10.00 - 14.00 Drg Ni Nyoman Wulandari, SpOrt
10.00 - 14.00 Drg Sanny Tulim, SpKG
16.00 - 20.00 Drg Eva Yuli Andari, MA
16.00 - 20.00 Drg Tamara Melinda, SpOrt
16.00 - 20.00 Drg Dian Savitri, SpKG

Kamis

Jam Dokter
10.00 - 14.00 Drg Noni, SpKG
16.00 - 20.00 Drg Arrum Mutiara
16.00 - 20.00 Drg Eva Yuli Andari, MA
16.00 - 20.00 Drg Puti Renasanti, SpOrt

Jumat

Jam Dokter
10.00 - 14.00 Drg Sandy Ratna Asri, SpKG
10.00 - 14.00 Drg Leo Saputra, SpPros
16.00 - 20.00 Drg Dinda Laras Chitadianti, SpOrt

Sabtu

Jam Dokter
10.00 - 14.00 Drg. Leilani, SpPerio
10.00 - 14.00 Drg Sanny Tulim, SpKG
16.00 - 20.00 Drg Puti Renasanti, SpOrt
16.00 - 20.00 Drg Darin Safinaz

Minggu

Jam Dokter
10.00 - 14.00 Drg Dian Savitri, SpKG
16.00 - 20.00 Drg Tamara Melinda, SpOrt
16.00 - 20.00 Drg Noni, SpKG