Jadwal Praktek Cabang

Audy Dental Kelapa Gading

Audy Dental Kelapa Gading

Ruko Mal of Indonesia Blok K No.3 Kelapa Gading, Jakarta Utara


Senin

Jam Dokter
10.00 - 14.00 Drg Imelda Mariana
13.00 - 20.00 Drg Diah Adisty, SpOrt
16.00 - 20.00 Drg Nurina Anggraeni, SpKG
16.00 - 20.00 Drg Pramodanti Jiwanakusuma, SpKG
16.00 - 20.00 Drg Angelia Melia Tjokrovonco, SpPerio

Kamis

Jam Dokter
16.00 - 20.00 Drg Nasytha Vikarina Siregar, SpOrt
16.00 - 20.00 Drg Sanny Tulim, SpKG
16.00 - 20.00 Drg Leo Saputra, SpPros

Jumat

Jam Dokter
10.00 - 14.00 Drg Imelda Mariana
16.00 - 20.00 Drg Tamara Melinda, SpOrt
16.00 - 20.00 Drg Sonny Prasetyo, SpKG
16.00 - 20.00 Drg Benita Kurniawan

Sabtu

Jam Dokter
10.00 - 14.00 Drg Stefani Pramudita, SpKGA
10.00 - 14.00 Drg Diah Adisty, SpOrt
10.00 - 14.00 Drg Leo Saputra, SpPros
16.00 - 20.00 Drg Tamara Melinda, SpOrt
16.00 - 20.00 Drg Sonny Prasetyo, SpKG

Minggu

Jam Dokter
10.00 - 14.00 Drg Selvyra Rachmawati, SpKGA
10.00 - 14.00 Drg Pramodanti Jiwanakusuma, SpKG
10.00 - 14.00 Drg Imelda Mariana
16.00 - 20.00 Drg Joy Christy Salim, SpOrt
16.00 - 20.00 Drg Benita Kurniawan