Jadwal Praktek Cabang

AUDY Dental Kelapa Gading

Ruko Mal of Indonesia Blok K No.3 Kelapa Gading, Jakarta Utara


Senin

Jam Dokter
10.00 - 14.00 Drg Imelda Mariana
16.00 - 20.00 Drg Diah Adisty, SpOrt
16.00 - 20.00 Drg Nurina Anggraeni, SpKG
16.00 - 20.00 Drg Pramodanti Jiwanakusuma, SpKG
16.00 - 20.00 Drg Angelia Melia Tjokrovonco, SpPerio

Kamis

Jam Dokter
10.00 - 14.00 drg. Zahara Gladea, Sp.KGA
16.00 - 20.00 drg. Nasytha Vikarina Siregar, Sp.Ort
16.00 - 20.00 Drg Sanny Tulim, SpKG
16.00 - 20.00 Drg Leo Saputra, SpPros

Jumat

Jam Dokter
10.00 - 14.00 Drg Imelda Mariana
16.00 - 20.00 Drg Benita Kurniawan
16.00 - 20.00 Drg Tamara Melinda, SpOrt
16.00 - 20.00 drg. Sonny Prasetyo, Sp.KG

Sabtu

Jam Dokter
10.00 - 14.00 Drg Stefani Pramudita, SpKGA
10.00 - 14.00 Drg Leo Saputra, SpPros
16.00 - 20.00 Drg Tamara Melinda, SpOrt
16.00 - 20.00 drg. Sonny Prasetyo, Sp.KG

Minggu

Jam Dokter
10.00 - 14.00 drg. Selvyra Rachmawati, Sp.KGA
10.00 - 14.00 Drg Pramodanti Jiwanakusuma, SpKG
10.00 - 14.00 Drg Imelda Mariana
16.00 - 20.00 Drg Benita Kurniawan
16.00 - 20.00 Drg Joy Christy Salim, SpOrt